ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
mu2517 7 เดือนที่แล้ว 3
❤ผล🎋28/1
โจนส์ ⏩0-6⏩285-05 ✔ล
นิเค(ช) ⏩5-7⏩552-81 ✔บจ(52)
จีน(ช) ⏩8-7⏩????
ฮั่ง(ช) ⏩8-9⏩955-09 ✔บลจ(09)
นิเค(บ) ⏩7-5⏩940-69 ××
ฮั่ง(บ) ⏩4-3⏩063-01 ✔บจ(63)


❤❤❤

🎈นอย 29/1
⚊⚊⚊⚊

♻เด่น ⏩(2)(1)

➡21-28-23-20-18-13-10

➡~982~918~821~921~

➡(21830/ร947)

⚌⚌⚌

ปิดรับ 17:50 น


❤❤❤

🎈มาเลย์ 29/1
⚊⚊⚊⚊

♻เด่น⏩(5)(2)

➡52-51-53-54-21-23-24

➡~451~452~453~454~

➡(52134/ร670)

⚌⚌⚌

ปิดรับ 18:05 น


❤❤❤

🎈ลาว 29/1
⚊⚊⚊⚊

♻เด่น ⏩(9)(0)

➡90-98-91-93-08-01-03

➡~980~891~801~803~

➡(90813/ร452)

⚌⚌⚌

ปิดรับ 20:00 น
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

14:00=(4)1=074-14 ✔✔ฟดจ(14)
14:15=(0)5=787-09 ✔✔ฟล
14:30=(4)7=086-88 ××
14:45=(7)6=297-06 ✔✔ฟดจ4(วด)
15:00=(9)0=553-19 ✔✔ฟล
15:15=(5)4=671-59 ✔✔ฟล
15:30=(2)7=544-63 ××
15:45=(5)6=892-08 ××
16:00=(3)4=263-52 ✔✔ฟบจ(แตก)
16:15=(4)2=192-32 ✔ดจ(32)
16:30=(1)2=614-98 ✔✔ฟบ(98)
16:45=(4)1=267-59 ×(67)
17:00=(3)4=685-08 ××
17:15=(9)4=591-03 ✔✔ฟบ
17:30=(4)9=146-77 ✔✔ฟบ
17:45=(8)9=827-25 ✔✔ฟรบ
18:00=(6)5=

⏩65-62-63-52-53

⏩965-963-963-562-563

วิน⏩65329
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

14:00=(4)1=074-14 ✔✔ฟดจ(14)
14:15=(0)5=787-09 ✔✔ฟล
14:30=(4)7=086-88 ××
14:45=(7)6=297-06 ✔✔ฟดจ4(วด)
15:00=(9)0=553-19 ✔✔ฟล
15:15=(5)4=671-59 ✔✔ฟล
15:30=(2)7=544-63 ××
15:45=(5)6=892-08 ××
16:00=(3)4=263-52 ✔✔ฟบจ(แตก)
16:15=(4)2=192-32 ✔ดจ(32)
16:30=(1)2=614-98 ✔✔ฟบ(98)
16:45=(4)1=267-59 ×(67)
17:00=(3)4=685-08 ××
17:15=(9)4=591-03 ✔✔ฟบ
17:30=(4)9=146-77 ✔✔ฟบ
17:45=(8)9=827-25 ✔✔ฟรบ
18:00=(6)5=580-47 ✔รบ
18:15=(7)5=

⏩75-70-71-50-51

⏩275-270-250-051-750

วิน⏩75012
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
❤ปิงปอง Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นวงเล็บ)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

14:00=(4)1=074-14 ✔✔ฟดจ(14)
14:15=(0)5=787-09 ✔✔ฟล
14:30=(4)7=086-88 ××
14:45=(7)6=297-06 ✔✔ฟดจ4(วด)
15:00=(9)0=553-19 ✔✔ฟล
15:15=(5)4=671-59 ✔✔ฟล
15:30=(2)7=544-63 ××
15:45=(5)6=892-08 ××
16:00=(3)4=263-52 ✔✔ฟบจ(แตก)
16:15=(4)2=192-32 ✔ดจ(32)
16:30=(1)2=614-98 ✔✔ฟบ(98)
16:45=(4)1=267-59 ×(67)
17:00=(3)4=685-08 ××
17:15=(9)4=591-03 ✔✔ฟบ
17:30=(4)9=146-77 ✔✔ฟบ
17:45=(8)9=827-25 ✔✔ฟรบ
18:00=(6)5=580-47 ✔รบ
18:15=(7)5=245-02 ✔บ(02)
18:30=(0)1=

⏩01-02-04-12-14

⏩210-410-400-200-421-420

วิน⏩01245
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

❤ Iine ID: mu.ptp
แสดงความคิดเห็น