ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว 6
12.00= 3-2=
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 12:00 609 63 // [3]
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
12.15= 3-2=
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 12:15 608 28 // [2]
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
12.30= 0-1=
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 12:30=-0-1-=351 79 // [1]
ปิงปอง 12:45=-0-1-=376 08 // [0]
ปิงปอง 13:00=-0-1-=857 82 ++
ปิงปอง 13:15=-0-1-=091 19 // [0]-[1]
jikaputt 5 เดือนที่แล้ว
อย่าใช้ อารมณ์ แค่ตัดสิน เพราะหนี้สิน มันใช้ ตังค์
แสดงความคิดเห็น