ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว 4
อะไรที่ได้มา ถือว่าเป็น "กำไร"
อะไรที่เสียไป ถือว่า "ชดใช้กรรม"

❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.08.30 บ.0,3 ล.1,6

➡️➡️ 02,09,29,11,33.. ⬅️⬅️
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
อะไรที่ได้มา ถือว่าเป็น "กำไร"
อะไรที่เสียไป ถือว่า "ชดใช้กรรม"

❤❤ Beauty & Handsome Room 999 ❤❤

ปป.08.30 บ.0✔,3 ล.1,6

➡️➡️ 02,09,29,11,33.. ⬅️⬅️

❤❤ 044/79✔
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
ปป.08.45 บ.7,9 ล.8,1

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
**214/29**

แก้

ปป.09.00 บ.1,2 ล.0,6

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 7 เดือนที่แล้ว
แก้

ปป.09.00 บ.1✔,2 ล.0,6✔

➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61✔,62,67,68,69 ⬅️⬅️

❤❤ 613/46✔✔✔✔

"เด้งๆๆๆ อย่างสวยงาม"
แสดงความคิดเห็น