ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว 2
*ลัคกี้เฮง*
*21/11/62*

ลัคกี้เฮง 8 โมงเช้า 317/16
ลัคกี้เฮง 9 โมงเช้า *6-0* 691/60 // เจาะ60//
ลัคกี้เฮง 10 โมงเช้า *6-7* 833/24 + เจาะ16-17
ลัคกี้เฮง 11 โมงเช้า *3-7* 061/70 // เจาะ 30-34-72-92
ลัคกี้เฮง เที่ยงตรง *8-7* 375/97 // เจาะ 86-87-85-65-75 //
ลัคกี้เฮง บ่ายโมง *8-6* เจาะ 83-84-86-87-63-64-67
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
*ลัคกี้เฮง*
*21/11/62*

ลัคกี้เฮง 8 โมงเช้า 317/16
ลัคกี้เฮง 9 โมงเช้า *6-0* 691/60 // เจาะ60//
ลัคกี้เฮง 10 โมงเช้า *6-7* 833/24 + เจาะ16-17
ลัคกี้เฮง 11 โมงเช้า *3-7* 061/70 // เจาะ 30-34-72-92
ลัคกี้เฮง เที่ยงตรง *8-7* 375/97 // เจาะ 86-87-85-65-75 //
ลัคกี้เฮง บ่ายโมง *8-6* 584/98 // เจาะ 83-84-86-87-63-64-67//
jikaputt 7 เดือนที่แล้ว
รอบต่อไป ไลน์ในกลุ่ม
แสดงความคิดเห็น